CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Việc bảo lưu thông tin cá nhân của quý khách nhằm giúp chúng tôi có điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ quý khách hàng ngày một tốt hơn. Hạt Điều Havina Bình Phước cam kết sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý và bảo mật nhất.

• Về Việc Bảo Lưu Thông Tin Khách Hàng

Để sử dụng và trải nghiệm các dịch vụ của Hạt Điều Havina Bình Phước, bạn cần đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác. Bạn có thể tùy chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định nhưng sẽ có một chút bất tiện vì khi đó, bạn sẽ không thể được hưởng một số tiện ích mà những tính năng của chúng tôi cung cấp. Mọi thông tin bạn nhập trên website sẽ được lưu trữ để sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý phù hợp cho từng khách hàng khi mua sắm tại website, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với khách hàng khi cần thiết.

• Mục Đích Sử Dụng Thông Tin

Mục đích của việc bảo lưu thông tin là nhằm xây dựng Hạt Điều Havina Bình Phước trở thành một website bán hàng trực tuyến mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng.